#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Vánoční koledování, Dolní Němčí

Národpisný krúžek Dolněmčan zve všechny občanyNárodpisný krúžek Dolněmčan zve všechny občany na Vánoční koledování v neděli 22. prosince 2013 v 16.30 hodin v prostorách Muzea Na Mlýně.

.