#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Mikroregion Javorina

Region Javorina, resp. sdružení obcí Javorina je definováno jako geograficky ohraničené území, které má společný charakter (příroda, demografie, historie, kultura aj.) za účelem řešení společných problémů a hledáním společných cest rozvoje tohoto území.