#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Předvánoční prodejní výstavka, Květná

Český červený kříž a Kavárna Na Huti Vás všechny zvou na předvánoční výstavku spojenou s prodejem vánočních dekorací, která se uskuteční v neděli 23. listopadu 2014 od 14:00 do 17:00 v 1. patře kavárny Na Huti.
Ti, kteří mají zájem se zúčastnit jarmarku jako prodávající, ať se přihlásí p. Kubíčkové na tel. 572 695 270. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

venec