#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Pozvánka na 6. Charitní ples

Vážení a milí přátelé,

příjměte naše srdečné pozvání na 6. Charitní ples, který se v tomto roce uskuteční v pátek 1. února 2013 od 19:30 ve Sportovní hale ve Slavkově. Tento ples je pořádán Oblastní Charitou Uherský Brod v úzké spolupráci s Obcí Slavkov. Nosnou myšlenkou charitních plesů je setkání lidí, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají   při budování charitního díla a kterým nejsou lhostejné osudy těch, kteří se ocitli v určité životní nouzi.

Velmi si vážíme práce dobrovolníků, jsme vděčni za přízeň sponzorům a oceňujeme dlouhodobou spolupráci s duchovními našeho děkanátu, se starosty, místostarosty a zastupiteli.

proto chceme tímto pozváním a následným setkáním na Charitním plese poděkovat těm, kteří nám pomáhají a podporují nás.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Ing. Petr Houšť

ředitel OCH UB

Bohumila Grebíková

vedoucí CHD Slavkov

Mgr. Libor Švardala

starosta obce Slavkov