Pověsti
Rubínové sklo – Strání

Sklářství má v obci Strání velkou tradici, první sklárna v místní části Květná vznikla v roce 1794. Kromě krásných rukodělných skleněných výrobků je v souvislosti se sklárnou k mání i pověst o tom, jak vzniklo rubínové sklo.
V jistých dobách přišel pracovat do sklárny Květná učeň Petr. Byl velmi... více

Proč máme ve Květné hody na Sv. Martina

Bylo-nebylo – ve Květné v malé sklářské osadě pod horou Javorinou.
Za starých časů se sklářské hutě stavěli vždy tam, kde byl dostatek dřeva. Stromy se káceli, krajina odlesňovala a vrchnost měla alespoň nějaké daně z jinak neúrodné divočiny. Mnoho práce bylo s chystáním dřeva a živilo se tím i 10... více

Knížecí studánka – Slavkov

Slavkovská Knížecí studánka leží v srdci rezervace Kolo. Kam paměť slavkovského lidu sahá, vlastnili studánku Lichtenštejnové a s láskou se o ni starali jejich hajní. Voda v ní byla vždy čistá a lahodná. Každý, kdo šel kolem, rád uhasil její průzračnou vodou žízeň a poslouchal její bublající zpěv.... více

Mořské oko – Dolní Němčí

Půvabný je kraj u Dolního Němčí. Rovina, lemovaná měkkými vlnami návrší vydechuje klid, ať je zalévána slunečním svitem či halena podzimními mlhami. A přece prý tady v polích táhnoucích se ke Slavkovu, zněl před mnoha staletími ryk boje při bitvě na Luckém poli, o které píše Kosmas ve své Kronice... více