#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Podpora pracovních příležitostí v Mikroregionu Bílé Karpaty

Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 5 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové skupině v dané lokalitě.

Zahájení projektu: 1. listopadu 2018
Ukončení projektu: 30. dubna 2020

Zapojené subjekty do projektu:
Obec Březová, Obec Horní Němčí, Obec Slavkov, Obec Strání, Římskokatolická farnost Horní Němčí.

Celkové způsobilé náklady projektu: 1.999.750,- Kč

Podpořených osob: 5

Aktivity projektu musí spadat do vymezení:

  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • Podpora prostupného zaměstnávání

Územní vymezení:

  • Programová oblast a území dopadu: území ČR bez Prahy (území MAS Východní Slovácko, z.s.)

Klíčová aktivita č. 1: KA 1 Spolupráce se zástupci zapojených obcí při práci s CS
Klíčová aktivita č. 2: KA 2 Vytvoření nových pracovních míst
Klíčová aktivita č. 3: KA 3 Poradenství
Klíčová aktivita č. 4: KA 4 Vzdělávací kurzy

Kontakty:

Mgr. Libor Švardala – manažer projektu 724 178 679 starosta@obecslavkov.cz
Ing. Božena Juřenčáková – finanční manažerka 572 648 721 ucto@dolni-nemci.cz