Podpora pracovních příležitostí II.

Cílem projektu je zvýšení zapojení lokálních aktérů Mikroregionu Bílé Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím 9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory cílové skupině v dané lokalitě. Podporou se rozumí především poradenství a vzdělávací kurzy dle potřeb CS. Projektové aktivity napomohou osobám z CS zvýšit si kvalifikaci a rozvinout dovednosti potřebné na trhu práce, což povede k získání či udržení si zaměstnání.

Zahájení projektu: 1. května 2020
Ukončení projektu: 30. června 2022

Zapojené subjekty do projektu:
Obec Březová, Obec Dolní Němčí, Obec Horní Němčí, Obec Slavkov, Obec Strání.

Celkové způsobilé náklady projektu: 4.990.500,- Kč

Podpořených osob: 9

Aktivity projektu musí spadat do vymezení:

  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • Podpora prostupného zaměstnávání

Územní vymezení:

  • Programová oblast a území dopadu: území ČR bez Prahy (území MAS Východní Slovácko, z.s.)

Klíčová aktivita č. 1: KA 1 Spolupráce se zástupci zapojených obcí při práci s CS
Klíčová aktivita č. 2: KA 2 Vytvoření nových pracovních míst
Klíčová aktivita č. 3: KA 3 Poradenství pro účastníky
Klíčová aktivita č. 4: KA 4 Vzdělávací kurzy

Kontakty:

Mgr. Libor Švardala – manažer projektu724 178 679starosta@obecslavkov.cz
Markéta Majerová – finanční manažerka736 445 154majerovamarketa@email.cz
Barbora Macková – administrativní pracovnice602 601 696mic@strani.cz