#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Kácení máje a oslava Dne dětí, Lopeník

Starosta a zastupitelé Lopeníku všechny srdečně zvou na

kácení máje, které se koná: v sobotu 01. června 2013 v 17.hodin u obecního úřadu a budovy č. 215.

Po složení májky bude dětský den a volná zábava rodičů i přátel dětí.

Občerstvení zajištěno.