#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Velikonoční výstava

ČZS  pořádá velikonoční výstavu v neděli 1. dubna 2012 od 14.00 hodin v přísálí KD.

K vidění budou výrobky a ozdoby s velikonoční tématikou od našich občanů a  žáků místní školy i školky. Přímo na místě můžete vidět různé techniky malování a zdobení kraslic i s možností nákupu.

Občerstvení zajištěno. Taky prosíme občany,aby přinesli své exponáty na ukázku. Sběr proběhne v sobotu 31. března od 16 do 19 hodin v KD. Vrácení exponátů občanům proběhne v pondělí 2. 4. 2012 od 15 do 17 hodin.