#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice
#
Za vůní sněženek i slivovice

Cestovní ruch

 


 • Náš mikroregion se rozkládá v podhůří tří nejvyšších vrcholů Bílých Karpat – Velkou Javorinou (970 m.n.m.), Jelencem (925 m.n.m.) a Velkým Lopeníkem (911 m.n.m.) na Moravsko-slovenském pomezí.
 • V současné době sdružuje 9 obcí – Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Strání-Květná, Březová, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Starý Hrozenkov. Mikroregion má 10 624 obyvatel a rozlohu 13 968 ha.
  Tento krásný kout Zlínského kraje svým návštěvníkům nabízí květnaté louky s nejbohatším výskytem orchidejí ve střední Evropě. Kromě kouzelné přírody tato oblast vyniká folklórem a lidovými zvyky, pestrostí krojů, dobrou slivovicí a více než dvousetletou sklářskou tradicí. Oblast Bílých Karpat byla po mnoho staletí citlivě kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto, se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní a krajinné hodnoty. Díky tomu byla Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty zařazena mezi evropské biosférické rezervace UNESCO.
  Zvláštností jsou zdejší parkové krajiny a horské louky poseté mnoha druhy chráněných orchidejí – vstavačů, symbolicky střežených hustými bučinami lesů, patřících k nejkrásnějším a nejzachovalejším v České republice.
  Bílé Karpaty nenabízí jen krásnou přírodu, ale také kulturní, společenské a sportovní vyžití. Najdete zde kvalitní sportoviště, koupaliště, dětská hřiště, cyklostezky, cyklotrasy a velké možnosti pro pěší turistiku a rodinnou dovolenou. Náš Mikroregion Bílé Karpaty letos slaví 10 let své existence, tak mu přeji, ať se mu daří a přispívá k rozvoji cestovního ruchu nejen v okolí Velké Javoriny

 

 

 

         

       Obec Březová (ČR)

 • Obec je obklopena krásnou přírodou a protkaná turistickými stezkami.
 • Každoročně v červenci pořádá obec nadžánrový festival Březovské léto.
 • Známá je také Cyrilometodějská pouť.
 • Mezi nejvýznamnější památky patří Kostel sv. Cyrila a Metoděje.
 • Přírodními památkami jsou: Cestiska (tvoří ji bývalé kamenité pastviny s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní), Dubina (květnatá orchidejová louka s rozptýleným porostem dřevin), Kalábová (tvoří ji zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě), Studený vrch (luční pěnovcové prameniště).
 • V obci lze využít ubytování ve Dvoraně – Dům Sv. Josefa.
 • Na Březové jsou k dispozici 3 restaurační zařízení. Hospoda U Bruštíků, Hostinec U Lípy, Chata Lopeník.
 • Obec Dolní Němčí (ČR)
 • Největší atraktivitou v této obci bývá každoroční Vaření trnek, Hody s právem, Dožinkové slavností.
 • Pozoruhodnou památku lidové architektury je Muzeum Na Mlýně
 • Dominantou obce však zůstává novogotický farní kostel zasvěcený sv. apoštolům Filipu a Jakubovi.
 • Obec nabízí svým turistům ubytování v penzionu Rozvět, které je situováno v centru.
 • V obci jsou k dispozici následující restaurační zařízení: Kavárna a restaurace Na Mlýně, Tipsport bar, Pivnice muzeum, Pohostinství U Cmolů, Restaurace ROZKVĚT.
 • Obec Horní Němčí (ČR)
 • Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z 18. století a Mohyla „Hřádek“ (je to kopec o výšce zhruba 3m a průměru 17m)
 • Přírodní rezervace Drahy a přírodní památky Bahulské jamy, Uvezené a Za lesem, ve kterých je hojný výskyt chráněných rostlin a živočichů.
 • ·         Chráněným úzením jsou přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky, Národní přírodní rezervace Porážky a Přírodní památka Sviní hnízdo.
 • Nejznámjší kulturní akcí jsou HODY
 • V obci lze využít ubytování v penzionu Boďa. Součástí penzionu je restaurace s celoročním provozem, s letní terasou, malá vinárna
 • V místní konírně je možnost domluvit si rekreační jízdy na koni, přímo okolo penzionu vede cyklostezka.
 •  
 • Obec Lopeník (ČR)
 • Rekreační objekty Mikulčin vrch, Troják, kde jsou výborné lyžařské podmínky.
 • Zajímavostí obce je Rozhledna na Velkém Lopeníku (22 metrů vysoká stavba z dubového dřeva, která stojí přímo na státní hranici).
 • Vzácnou památkou je Dům čp. 141 ( přízemní zděné stavení z vepřovic).
 • Přírodní památka Grůň s výskytem řady druhů orchidejí, U zvonice a Památník obětem II.světové války.
 • Cyklotrasy a naučná stezka Lopeník.
 • Lopeník nabízí tyto ubytovací možnosti: Horská chata Jana, Mikulčin Vrch, Penzion Patrik, Rekreační středisko Monte Lope, Rekreační středisko Lopeník, Horská chata Arnika.
 • Obec Slavkov (ČR)
 • V obci se uchovalo několik památek:  Kaple sv. Zdislavy, Budova Českého ovocnářsko-zahrádkářského svazu, Budova Obecního úřadu, Budova Hasičské zbrojnice.
 • Slavkov se nachází v Chraněné kajinné oblasti Bílé Karpaty.
 • Přírodními lokalitami jsou: národní přírodní rezervace Porážky, přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky a přírodní památka Sviní hnízdo.
 • Nejznámější kulutrní památky: HODY a Fašanková obchůzka maškar po dědině
 • V centru obce je situován hotel Karpaty, který nabízí možnost ubytování restaurci, kde si každý příjde na své.
 • Obec Starý Hrozenkov (ČR)
 • Atraktivitou obce je Období hodů, dožínek a krojovaného průvodu vesnicí, při kterém jsou představeny hospodářské stroje a nářadí, dále Festival dechových hudeb s účastí moravskou i slovenskou a Kopaničárské slavnosti.
 • Kulturní památkou je farní kostel Narození Panny Marie z roku 1774 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1830.
 • Z přírodních památek je v obci nejznámnější Lom Skala nebo Hrozenkovský lom. Je to jediné místo v Bílých Karpatech, kde lze pozorovat sloupcovistou odlučnost bazaltu (čediče).
 • Pěší tůra Sokolí kameň (malá skála vyčnívající z lesa).
 • Ve Starém Hrozenkově lze využít ubytovacího zařízení jako Autokemping Starý Hrozenkov, Motel Ramest, Starý Hrozenkov, RS Kordárna.
 • V obci je k dispozici několik restauračních zařízení: Motel a čerpací stanice Trial, Restaurace Kordárna, Hospoda Kubáník.
 • Obec Strání (ČR)
 • Leží v CHKO Bílé Karpaty pod nejvyšší horou Velkou Javořinou (970 m.n.m.)
 • Moravské sklárny Květná (výroba ručního skla a skleněných výrobků)
 • Lyžařský vlek Štrbáň
 • Mezinárodní cyklotrasa Credo
 • Kulturní akce: Mezinárodní festival masopustních tradic FAŠANK, Hody se stárkem a mládkem,  Den obce,  Festival dechových hudeb „Pod Javorinů“.
 • Dominantou obce a kulturní památkou zároveň je kostel Povýšení sv. Kříže
 • Dalšími památkami jsou: Farní dvorana, Göpfertova a Zahnova vila ve Květné, Kaplička v Uhliskách, Objekt bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů, č.p. 71, Památky lidového stavitelství – rolnický dům č.p. 216, Schillerova vila ve Květné, Socha sv. Jana Křtitele.
 • ·         Cyklotrasy: Kamenná Bouda-Strání, okružní kolem Bílých Karpat, Kamenná Bouda-Vel.Javořina.
 • ·         Naučná stezka ve Květné.
 • ·         Přírodní rezervace Javořina a Nová Hora. Mezi přírodní památky patří Hrnčárky, Mechnáčky, Záhumenice.
 • V obci je k dispozici následující ubytovací zařízení: Zámeček, Turistická ubytovna DTJ Květná, Ubytování v soukromí u Popelků, Chalupa Levandule
 • Restaurační zařízení, které využívají jak spoluobčané, občané okolních obcí a turisté. Patří mezi ně: Restaurace Na Zámečku, Pohostinství Popelka, Restaurace Na Huti, Sportbar, Bowling Magdalena – restaurace 
 • Obec Vápenice (ČR)
 • V rekreační oblasti Mikulčin vrch je několik sjezdovek s lyžařskými vleky, kde je možno provozovat zimní sporty.
 • Přírodní památka Mravenčí louka – Rubaniska – tvoří ji pruh pastvin.
 • Přírodní památka V Krátkých – květnaté orchidejové louky, luční mokřady a dva rybníčky poblíž obce Vápenice.
 • V obci se nachází Agroturistická ubytovna Vápenice.
 • Obec Vyškovec (ČR)
 • Přírodní památka Chmelinec mokřadní louky v údolí potoka Drietomica. Na loukách se vyskytují ohrožené druhy rostlin, luční orchideje, pestrá květena).
 • Přírodní památka Pod Hribovňou (květnaté louky a pastvy v členitém svažitém terénu)
 • Zvonička Panny Marie s mariánskou hudbou
 • V obci lze využít ubytovacího zařízení: Chalupa na Vyškovci, Chata Čerepácha, Chata Kafka, Horská chata Valmont
 •  
 • Obec Bzince pod Javorinou (SK)
 • Dominantou obce je kostel zasvěcen sv. Michalovi archandělovi.
 • V roce 1960 se k obci připojila obec Hrušové a od Moravského Lieskového část Hrubá Strana.
 • V roce 1958 byla postavena nová základní škola, která v roce 1972 získala titul Základní škola národní umělkyně Ľ. R. Podjavorinskej.
 • V obci začali pracovat společenské organizace, některé pracují dodnes. Je to Slovenský Červený kříž, Demokratická unie žen, spotřební družstvo Jednota a 5 dobrovolných hasičských sborů.
 • Důležité budovy: škola, školka, zdravotní středisko, knihovna, budova obecního úřadu s obřadní síni, pamětní pokoj Ľ. Podjavorinskej, oba kostely, pošta, zrekonstruované nákupní středisko s restaurací, domov důchodců a další soukromé obchody.
 • V posledním období se hlavně v části Cetuna a Hrubá Strana rozvíjí chov koní.
 • V obci se narodila významná slovenská spisovatelka Ludmila Pekařská Podjavorinskej.
 • V obci se již více než 20 let koná jarmark spojený se společenskými událostmi.
 • Ubytování poskytují dvě rekreační zařízení v části Hrubá Strana, stravu poskytuje restaurace Švok v obci, Motorest u Barunky v Hrušovom a Country saloon v Cetuně.
 •  
 • Obec Dolné Srnie (SK)
 • Dolinu obce chrání před studenými větry a ničivými dešti dva vrchy Javořina a Lopeník.
 • Nad obcí se tyčí kopec zvaný Háj a část, která dostala pojmenování Hradisko.
 • Krásné okolí poskytuje vhodné terény pro cykloturistiku.
 • Nedaleko od obce nalezneme Nové Mesto nad Váhom, kde se nachází známé rekreační středisko Zelená voda s možností ubytování.
 • Zajímavostmi obce jsou dvě zvonice.
 • Významné osobnosti společenského života Marie Rázusová Martáková, Martin Rázus, Juraj Chorvat (Horvát), Andrej Mihal, Jozef Hollý, Štefan Svetský, Pavel Hečko.
 • Každoročně obec pořádá soutěž “ve vaření guláše”.
 •  
 •  
 • Obec Lubina (SK)
 • Dominantu obce tvoří nejvyšší vrch území obce a celých Bílých Karpat – Velká Javořina.
 • Celou dolinu odvodňuje Kamečnica, která pramení ve výšce 559 m n. m.
 • Rozsáhlé lesní porosty – listnaté (buk, dub, javor), jehličnaté (smrk, borovice) se střídají s zemědělskou půdou, loukami, pastvinami a ornou půdou.
 • Zachovány ovocné sady (oskoruše, hrušky, jabloně) a výskyt vzácných rostlin i živočichů.
 • Vznik vícedomových a dlouhých dvorů „Majtásech a Sabršech dvory“.
 • Osobnosti: Štúrovci, Holubyovci a Miloš Uher (velitel partyzánského oddílu Hurban).
 •  
 • Obec Moravské Lieskové (SK)
 • Obec Moravské Lieskové je malebná podjavořinská obec, která hraničí s Českou republikou. – Území obce hraničí s obcí Květná – Strání, patřící do okresu Uherského Hradiště.
 • V obci žili a tvořili významné osobnosti: ThDr. Jozef Buday, Jozef Hollý, Štefan Svetský, Martin Rázus, Elena Holéczyová, Anna Ivanová.
 • Zajímavými budovami v obci jsou Evangelický kostel toleranční s novorománskou úpravou  a řím. kat. kostel sv. Martina.
 • V osadě Šance je kaplička Sedmibolestné Panny Marie.
 • V obci se nachází Základní škola s mateřskou školou a Základní umělecká škola.
 • Obec poskytuje i standardní služby v podobě Senior bytového domu.